Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. А. Володин, А. Д. Золотаренко, А. А. Бельмесов, Е. В. Герасимова, Д. В. Щур, В. Р. Тарасов, С. Ю. Загинайченко, С. В. Дорошенко, Ан. Д. Золотаренко, Ал. Д. Золотаренко
«Электропроводящие композиционные материалы на основе оксидов металлов и углеродных наноструктур»
0705–0714 (2014)

PACS numbers: 61.48.-c, 62.23.Pq, 66.70.Lm, 68.37.Lp, 72.80.Tm, 81.07.Wx, 81.40.Rs

У статті відображено результати з дослідження композитів на основі керамічних і вуглецевих наноматеріалів, які мають поліпшені функціональні властивості. Було показано, що вуглецеві наноструктури можуть бути використані для створення сорбентів водню, електрокаталізаторів паливних елементів і як модифікувальні добавки в композиційні матеріали. Було одержано нанодисперсні порошки металів та їх оксидів, а також створено вуглець-керамічні композити. Показано, що функціональні властивості таких композитів істотно залежать від будови і методи одержання вуглецевого матеріалу. Так, в якості носіїв каталізатора було використано коаксіально-конічні вуглецеві нановолокна, а для композиційних сорбентів водню — пласкопаралельні нановолокна; в якості зміцнювальних добавок до полімерів — коаксіально-циліндричні вуглецеві нанотрубки. Було показано, що навіть добавки 1–2% мас. вуглецевих нанотрубок або нановолокон значно поліпшують електропровідність і теплопровідність.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача