Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. С. Смоляр, О. П. Золотаренко, О. В. Покропивний, В. О. Куц, В. Г. Гурін, В. В. Невдача, С. О. Архiпов, В. О. Бархоленко, С. М. Малоштан, О. Ю. Герасимов, Д. В. Щур, А. О. Бурхан, О. М. Блощаневич, А. М. Тітенко, Б. С. Хоменко
«Флюїдний синтез фаз вуглецю»
0675–0704 (2014)

PACS numbers: 61.48.-c, 61.50.Ks, 64.60.fh, 68.35.Rh, 68.70.+w, 81.05.U-, 81.16.-c

Описано спосіб флюїдного синтезу (FS) для одержання різноманітних кристалічних речовин, котрий є окремим напрямом надкритичного флюїдного синтезу (SCFS). Розроблено лабораторні установки для флюїдного синтезу кристалічних речовин. Способом FS синтезовано алмаз (що відповідає нашим термодинамічним розрахункам) та маловивчені поліморфні модифікації вуглецю, а саме, графіт кубічної сингонії (КГ) і кліфтоніт (Кл). Наявність рентґенівських ліній в області малих кутів 4–8? свідчить про можливість присутности у зразках вищих фуллеренів і нанотрубок.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача