Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. А. Заболотний, Н. А. Полуян, Г. І. Довбешко, Ю. М. Кондрацький, М. П. Куліш, А. І. Момот, О. П. Дмитренко
«Вплив молекулярного оточення на властивості алкалоїдів протипухлинного препарату Коніум»
0651–0664 (2014)

PACS numbers: 81.16.Fg, 87.15.ag, 87.15.hp, 87.15.nr, 87.19.xj, 87.64.Aa, 87.64.km

В роботі обґрунтовано використання моделі для опису характеристик алкалоїдів Коніуму. Критерієм адекватности моделі була мінімізація середньоквадратичної різниці між розрахованими і виміряними ІЧ-спектрами поглинання Коніуму у водному розчині. Досліджено вплив розчинника на конформаційні, енергетичні та коливні параметри алкалоїдів Коніуму з метою визначення можливости зміни їх біологічної активности. Встановлено, що алкалоїд ?-коніцеїну у вакуумі має шість стійких конформацій, а водному середовищі — дванадцять. Показано, що п’ять конформацій ?-коніцеїну у вакуумі складають один конформер, тому що різниці їхніх енергій є порядку енергії теплових коливань. У водному середовищі 12 конформацій ?-коніцеїну формують три конформери.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача