Випуски

 / 

2013

 / 

том 11 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. В. Щур, С. Ю. Загинайченко, Ю. М. Шульга, А. Ю. Коваль, А. В. Котко, М. А. Полищук
«Изучение особенностей процесса высаливания фуллерита из раствора С60 в толуоле. I. Ламинарное смешивание реагентов»
0815–0832 (2013)

PACS numbers: 47.61.-k, 61.48.-c, 68.55.ap, 81.05.ub, 81.16.-c, 83.50.Xa, 83.60.-a

Розглянуто особливості процесу висолювання фуллеренових молекул С60 з насиченого розчину в толуолі. За допомогою просвітної і сканівної електронних мікроскопій вивчено морфологію кристалів фуллериту, що утворюються. Експерименти показали, що при висолюванні розведеного розчину фуллеренів спочатку висолюються надлишкові молекули розчинника, а після утворення насиченого розчину молекули фуллерену переходять в осад. Таким чином, у насиченому розчині фуллеренів у толуолі вільні молекули розчинника відсутні. Виконання процесу висолювання з насиченого розчину фуллеренів у толуолі за рахунок дифузійних процесів взаємочину між спиртом і толуолом призводить до утворення азеотропної суміші спирт–толуол і формування в осаді кристалітів, що представляють собою тривимірні тверді тіла, в яких поперечний переріз є правильним шестикутником, а висота в 4–8 разів перевищує товщину.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача