Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Шевченко, В. В. Лашнева, Е. В. Дудник, А. К. Рубан, Л. И. Подзорова*
«Синтез и физико-химические свойства керамики из нанокристаллического порошка диоксида циркония »
0881–0893 (2011)

PACS numbers: 61.46.Hk, 81.05.Je, 81.07.Bc, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.20.Ka, 81.40.Pq

Розроблено технологію одержання високочистого нанокристалічного порошку ZrО2 і високоміцної кераміки на його основі. Досліджено хемічний та фазовий склади, мікроструктуру і фізико-технічні характеристики кераміки. Показано, що розроблений матеріял характеризується високою низькотемпературною фазовою стабільністю і за технічними характеристиками та параметрами не поступається аналогічним матеріялам відомих фірм.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача