Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. А. Осипова, И. Е. Филатов*, Ю. Г. Ятлук, Е. И. Ан-дрейков
«Получение фотокаталитически активного наноразмерного диоксида титана из его алкоксидов»
0873–0879 (2011)

PACS numbers: 77.84.Bw, 81.05.Je, 81.16.Hc, 81.16.Pr, 81.65.Mq, 82.50.Hp, 82.65.+r

Запропоновано методу і розроблено уставу для одержання нано-розмірного оксиду титану з його алкоксидів шляхом випарову-вання–розкладання на повітрі. Одержані зразки оксиду титану досліджено фізичними і хемічними методами. Вивчено активність одержаних зразків у реакції гетерогенного фотокаталітичного окиснення метиленової сині як етальонного забруднювача у вод-ному розчині при ультрафіолетовому опроміненні.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача