Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. А. Пещерова, О. А. Горбань*, И. К. Носолев*, В. А. Глазунова*, Г. К. Волкова*, Т. Е. Константинова*
«Влияние функционализации поверхности на характеристики наночастиц магнетита »
0831–0836 (2011)

PACS numbers: 31.15.A-, 68.43.Bc, 68.47.Jn, 75.47.Lx, 78.66.Vs, 81.07.Wx, 82.65.+r

Вивчено вплив функціоналізації поверхні на характеристики си-нтезованих наночастинок магнетиту. Розглянуто фактори, що ви-значають аґреґацію в системі наночастинок магнетиту з модифі-кованою поверхнею. Показано, що тип та заряд на гетероатомі функціональної групи, яку апретовано на поверхню магнетиту, зумовлює морфологію системи.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача