Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. Д. Соловьева, Е. В. Пашкова, А. Г. Белоус
«Влияние фрактальной структуры прекурсора на процесс ферритообразования и морфологию частиц нанодисперсного гексаферрита бария М-типа.»
0971–0982 (2010)

PACS numbers: 05.45.Df, 61.43.Hv, 61.46.Km,75.50.Ss, 75.50.Tt, 81.20.Fw, 82.70.Gg

Досліджено вплив фрактальної структури прекурсорів, одержа-них методою осадження гідроксокарбонатів та золь–ґель, на фазові перетворення при синтезі та морфологію частинок на-нодисперсного гексафериту барію М-типу. Визначено оптималь-ну фрактальну структуру, яка дозволяє знизити температуру досягнення однофазности та одержати наночастинки гексафери-ту барію з анізотропією форми у вигляді платівок та стриж-нів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача