Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Савчук, С. А. Кочетова, Н. И. Буряк, В. В. Малышев, С. В. Волков
«Применение низкотемпературных ион-органических расплавов на основе карбамида и ацетамида для исследования электрохимических свойств родия.»
0953–0961 (2010)

PACS numbers: 78.30.Jv, 81.16.Be, 81.16.Nd, 82.45.Hk, 82.45.Yz, 82.80.Fk, 82.80.Jk

Досліджено електрохемічну поведінку родію в низькотемпера-турних карбамід-хльоридному та ацетамід-хльоридному розто-пах. Вивчено склад і структуру комплексів родію, що утворю-ються в розтопах після анодного розчинення. Показано, що комплексні йони родію є електроактивними та відновлюються в розтопах, що досліджуються, до металу. Осаджено ґальванопо-криття родієм товщиною у 3–6 мкм з розміром окремих части-нок у 10–20 нм.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача