Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. А. Лиманская, A. В. Юдинцев, O. К. Куценко, В. M. Трусова, Г. П. Горбенко, С. Калоянова*, Т. Делигеоргиев*, Н. Лесев*, А. Васильев*
«Мультифункциональные липосомальные наносистеми для доставки новых противоопухолевых лекарственных препаратов на основе хелатов европия.»
0767–0774 (2010)

PACS numbers: 81.16.Be, 87.19.xj, 87.64.kv, 87.85.jj, 87.85.Qr, 87.85.Rs, 87.85.St

Нещодавно було продемонстровано високу цитотоксичну активність нових потенційних протипухлинних препаратів — координаційних комплексів европію (КЕ). Проте застосування таких препаратів у вільній формі обмежено їх високою токсичністю й метаболічною нестабільністю. Один із способів підвищення ефективности лікарських препаратів засновано на використанні різних систем для їх доставляння, наприклад, ліпосом. Метою даної роботи була оцінка ефективности включення КЕ в ліпідну фазу, а також вивчення можливости створення мультифункціональних нанопереносників, що містять як лікарський препарат, так і візуалізівний аґент. Як візуалізівні аґенти застосовувалися нові сквараїнові зонди SQ-1, SQ-2, SQ-3 та ціаніновий зонд V2. З використанням методи гасіння флюоресценції пірену було визначено коефіцієнти розподілу хелатів европію між водною і ліпідною фазами.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача