Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. И. Копылов, С. Л. Рево, И. В. Смирнов, Е. А. Иваненко, Ф. В. Лозовый, Д. А. Антоненко
«Влияние плазменных покрытий из порошков с наноразмерными составляющими на внутреннее трение железа »
0209–0215 (2010)

PACS numbers: 61.72.Ff, 61.72.Hh, 62.23.Pq, 62.40.+i, 68.47.Jn, 81.07.Wx, 81.15.Gh

Наведено результати аналізи впливу композиційних плазмових покриттів на основі складних багатокомпонентних сумішей, що містять порошки з нанорозмірними складовими, на параметри амплітудної залежности внутрішнього тертя. Встановлено механізми впливу фазового складу та мікроструктури одержаних матеріялів на параметри внутрішнього тертя.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача