Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. В. Картузов, А. А. Крикля
«Компьютерная имитация и анализ структуры пор нанопористого углерода, полученного из карбидов »
0193–0207 (2010)

PACS numbers: 02.70.Ns, 02.70.Uu, 07.05.Tp, 61.43.Bn, 61.43.Gt, 81.05.U-, 81.07.Bc

Наведено комп’ютерну імітацію структури пор пористого простору нанопористого вуглецю, одержаного з карбіду кремнію у вигляді тривимірної ортогональної мережі каналів, що задовольняє наступним експериментальним фактам: розмір пор відповідає максимуму розподілу об’єму пор за розміром, а питома площа поверхні пор — експериментальному значенню. Перетини каналів пор — квадрат, коло, шестикутник, восьмикутник. Моделі вихідних кластерів формуються методою молекулярної динаміки. Комплекс комп’ютерних програм дозволяє обчислити розподіл пор за розмірами, питому площу поверхні, гібридизацію, пористість, фрактальність, радіяльну функцію розподілу, структурні параметри, стійкість, водневу місткість, а також досліджувати вплив температури на зазначені параметри нанопористого кластера.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача