Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. С. Копань, Н. В. Хуторянська, Ю. В. Копань
«Термоелектричний адсорбційний ефект в порошку вуглецевих нанорурок »
0177–0184 (2010)

PACS numbers: 62.23.Pq, 72.20.Pa, 72.80.Rj, 72.80.Tm, 81.05.ub, 81.07.Wx, 85.85.+j

В інтервалі 293–333 К виміряно ріжницю ET між термо-ерс сухого порошку з вуглецевих нанорурок (ПВНР) і термо-ерс ПВНР після адсорбції рідин. ET зменшується в серії рідин: алькоголь, уайт-спірит, вода. ET???0 в ПВНР, ET???0 в графітовому порошку. ET виникає завдяки адсорбції і тунелюванню зарядів через щілини між частинками порошку.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача