Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

R. I. Bigun, Yu. A. Kunitsky, and Z. V. Stasyuk
«A Charge Transport in Ultrathin Electrically Continuous Metal Films »
0129–0142 (2010)

PACS numbers: 72.10.Fk, 73.23.Ad, 73.50.Bk, 73.61.At, 85.40.Xx

Обговорено проблему створення надтонких (товщина шару від 2 нм до 50 нм) електрично суцільних стабільних провідних шарів металів і вивчення їхніх електричних властивостей. Розглянуто можливість застосування сурфактантних підшарів для запобігання коаґуляції зародків кристалізації в процесі росту плівок. Здійснено аналізу сучасного стану модельних уявлень про перенесення заряду в металевих зразках обмежених розмірів, і на його основі проведено трактування результатів експериментального дослідження надтонких металевих плівок.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача