Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. Т. Гладких, А. П. Крышталь, Р. В. Сухов
«Формирование островковых наносистем в результате самоорганизации при плавлении конденсированных пленок Bi и Sn на Si »
0079–0090 (2010)

PACS numbers: 68.08.Bc, 68.55.A-, 68.55.J-, 68.55.Nq, 81.07.Lk, 81.16.Dn, 81.16.Nd

Викладено результати експериментальних досліджень розподілу частинок по розмірах і морфологічних характеристик острівцевих систем бисмуту й цини, одержаних методою топлення суцільних конденсованих плівок різної товщини (5–72 нм) на поверхні монокристалічного кремнію. Показано, що запропонована метода дозволяє створювати впорядковані структури на підложжі, й визначено область товщини плівок, при топленні яких формуються островкові системи з одним максимумом функції розподілу частинок за розмірами. Наведено дані про зв’язки коефіцієнта заповнення підложжя, густини частинок, найбільш ймовірного їхнього розміру з масовою товщиною вихідних плівок бисмуту й цини.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача