Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Василенко, В. Л. Стружко, О. Є. Раєвська, В. Г. Ільїн
«Вплив умов синтези на фізико-хемічні властивості титанатних нанорурок »
0919–0930 (2009)

PACS numbers: 61.46.Fg, 61.46.Np, 68.37.Lp, 81.07.De, 81.16.Be, 81.70.Pg, 82.50.Nd

Визначено оптимальні умови і з’ясовано деякі особливості формування титанатних нанорурок в залежності від умов синтези. З використанням рентґенофазової аналізи, просвітлювальної електронної мікроскопії й адсорбції встановлено, що тільки на стадії постсинтетичного оброблення кислотою відбувається формування термостійких титанатних нанорурок з довжиною 65–200 нм, внутрішнім діяметром в межах 4,5–6 нм з розвиненою питомою поверхнею і сорбційним об’ємом пор.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача