Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. И. Юркова, А. В. Белоцкий, А. В. Бякова, Ю. В. Мильман
«Механические свойства наноструктурного железа, полученного интенсивной пластической деформацией трением »
0619–0632 (2009)

PACS numbers: 07.35.+k, 61.72.Hh, 62.20.de, 62.20.fq, 62.20.Qp, 81.40.Pq, 81.65.Lp

Методою наноіндентування досліджено вплив подрібнення зеренної структури до нанорозмірів на комплекс механічних характеристик (твердість Hh, пластичність ?A і модуль Юнґа E) армко-заліза після інтенсивної пластичної деформації тертям (ІПДТ) в арґоні. При зменшенні зерен до розмірів менше 30 нм виявлено зниження значень модуля Юнґа на 10% в порівнянні з крупнокристалічним станом. На відміну від ГЦК-металів, в яких при зменшенні розміру зерен до 20 нм твердість тільки підвищується, а пластичність знижується, в ОЦК-залізі встановлено зворотній ефект: зменшення розмірів зерен від 50 до 20 нм викликає зниження твердости (від 5,8 до 3,7 ГПа) і підвищення пластичности (від 0,82 до 0,87).

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача