Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Березовская, Ю. К. Пирский, В. С. Кублановский, Т. А. Сывак, Е. Э. Марцинко, И. И. Сейфуллина
«Термодеструкция гомо- и гетеробиядерных гексаметилендиаминтетраацетатов Co(II) и Ni(II) »
0601–0609 (2009)

PACS numbers: 82.30.Lp, 82.45.Jn, 82.45.Yz, 82.47.-a, 82.65.+r

Вивчено продукти термодеструкції гомо- та гетеробіядерних гексаметилендиамінтетраацетатів (Hmdta4?) Co(II) та Ni(II) як електрокаталізатори віднови кисню. Встановлено, що максимальну активність у реакції електровіднови кисню виявляє електрокаталізатор, який містить продукти піролізи комплексу з кобальтом, одержаний за температури 600?С. Показано, що активність електрокаталізаторів збільшується за рахунок утворення активних центрів — нановключень на поверхні пористої вуглецевої матриці. Активність електрокаталізаторів в залежності від співвідношення металів у гомо- та гетеробіядерних комплексах з H4Hmdta зменшується в ряду: {Со–Со}???{Со–Ni}???{Ni–Ni}.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача