Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. Д. Пінчук, Л. А. Іванченко, О. Є. Сич
«Дослідження пороутворення та об’ємних змін при рідкофазному спіканні композитів гідроксиапатит/скло »
0589–0594 (2009)

PACS numbers: 61.43.Gt, 61.72.Qq, 81.05.Rm, 81.20.Ev, 82.70.Rr, 82.75.Fq, 87.85.J-

Досліджено процес пороутворення та об’ємних змін при рідкофазному спіканні двох складів композиційних матеріялів гідроксиапатит/скло з вмістом наноструктурного гідроксиапатиту 40 і 60% мас. Встановлено, що процес спінення матеріялу під час термообробки є головною причиною утворення складної пористої структури композитів даного типу. В процесі спінення відбуваються макрозміни поверхні й об’єму зразків, які проявляються як втрати їх форми і утворення пузирів, та мікрозміни з перетворенням порової структури, її трансформацією з відкритої на закриту.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача