Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. В. Бабаевская, А. С. Крыжановская, Ю. Н. Саввин, А. В. Толмачев
«Фосфоры на основе редкоземельных фосфатов, активированных лантаноидными ионами »
0573–0580 (2009)

PACS numbers: 61.72.Hh, 68.37.Lp, 78.60.-b, 81.07.Wx, 81.40.Tv, 81.70.Jb, 82.80.Ej

Фосфори на основі полікристалів та нанокристалів змішаних систем лантаноїдних ортофосфатів одержано методами осадження з водних розчинів за допомогою мікроемульсій та ультразвуковим обробленням. В залежності від вмісту соактиватора (Gd3?) відбувається трансформація кристалічної ґратниці зразків від структури моноциту до структури ксенотиму. Введення соактиватора (Gd3?) та активатора (Eu3?) дозволяє реґулювати спектральний склад від жовтогарячого-червоного до червоного кольору емісії та збільшити ефективність люмінесценції. Мікроемульсійна метода дозволяє контролювати розмір та форму нанокристалів. Доведено, що розмір та форма об’єктів впливає на люмінесценцію активатора. Зроблено висновок про те, що, у порівнянні зі звичайними полікристалами GdPO4:Eu3?, у нанорозмірних матрицях концентрація місць льокалізації йонів европію у низькосиметрійному положенні відносно центрального йона зростає.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача