Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

І. В. Коваленко, О. О. Андрійко, В. І. Лисін
«Синтеза, морфологія та властивості нанодисперсних оксидів титану »
0535–0541 (2009)

PACS numbers: 81.16.Be, 82.45.Aa, 82.45.Fk, 82.45.Un, 82.45.Yz, 82.47.Aa, 82.70.-y

Запропоновано синтезу нанорозмірних оксидів титану з нітратних розтопів і обговорено можливий механізм процесу. Показано вплив домішки NH4F.HF на окиснення порошку титану в середовищі розтоплених нітратів. Використовуючи невеликі кількості NH4F.HF було синтезовано суміш політитанатів з «1 ? D»-морфологією. Деякі оксидні порошки з розміром кристалів 30–50 нм виявляють електрохемічну активність.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача