Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. А. Матвеевская, Ю. В. Ермолаева, Ю. И. Пазюра, Ю. Н. Саввин, А. В. Толмачев
«2D-структуры на основе ансамблей монодисперсных нанокристаллов золота »
0517–0527 (2009)

PACS numbers: 42.70.-a, 68.47.Pe, 68.65.Ac, 73.20.Mf, 78.67.-n, 81.16.Dn, 82.70.-y

Встановлено параметри темплатного формування моношарів нанокристалів (НК) Au з дисперсією по розмірах ? 15% на модифікованих кварцових підложжях з контрольованим ступенем заповнення підложжя нанокристалами (30–80%). Характеризацію одержаних моношарів виконували з використанням метод електронної мікроскопії, Рентґенової фотоелектронної та оптичної спектроскопій. Показано, що наявність контактів між частинками в моношарі призводить до додаткового вбирання в області 600–700 нм поряд з основним плазмонним вбиранням (537 нм) в спектрі. Для запобігання контактів між частинками в 2D-структурі були одержані розчини гетеронаночастинок складу Au(ядро)/SiO2(захисна оболонка) з необхідною товщиною SiO2 оболонки (5–50 нм) та сформовані моно- й багатошарові поверхневі структури на їх основі. Для формування багатошарових структур гетеронаночастинок Au/SiO2 з кількістю шарів n???1?20 використовували методу самоскладання з водного середовища (Layer-by-Layer (LbL) assembly). Вивчено спектри вбирання (плазмонний резонанс) одержаних 2D-структур та їх зміни в залежності від геометричних параметрів гетеронаночастинок Au/SiO2 і їх концентрації в поверхневій структурі (кількість шарів — n). Одержані 2D-структури гетеронаночастинок Au/SiO2 є перспективними для створення нових оптичних та нелінійно-оптичних матеріялів з реґульованим набором функціональних властивостей.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача