Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. В. Никишина, П. П. Иценко
«Устойчивость наноструктуры пиролитического BN в условиях термобарического воздействия »
0505–0516 (2009)

PACS numbers: 07.35.+k, 61.48.De, 61.50.Ks, 62.50.-p, 81.07.Bc, 81.40.Vw, 81.70.Pg

При тиску ??7,7 ГПа в діяпазоні температур 1000–1900?С досліджено термічну стійкість квазикристалічної наноструктури піролітичного нітриду бору (ПНБ) густиною d???2 г/см3. Одночасно під р, Т-дією знаходилися компактні зразки (d???1,83 г/см3) з висококристалічного порошку карботермічного BN (КТНБ). Встановлено температуру початку перетворення ПНБ у щільну кубічну фазу (сфалеритний BNсф), яка складає 1600?С, що на 300?С вище в порівнянні з КТНБ. У процесі фазового перетворення спостерігалося упорядкування структури ПНБ, яке мало гетерогенний характер. Нижче 1600?С ПНБ виявляє стійкість у структурному відношенні і практично не змінює густини при термобаричній дії, що дає можливість використовувати його як матричний матеріял для вивчення процесів інфільтрації інактивних розтопів під дією високого тиску в діяпазоні температур 300–1600?С.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача