Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. С. Фур’єр, І. А. Бейник, П. А. Скубенко, Ю. П. Пирятинський, Ю. П. Гнатенко
«Фотолюмінесценція кристалів Pb1?xCdxJ2 з розділенням у часі »
0495–0504 (2009)

PACS numbers: 71.35.Cc, 73.21.Ac, 73.22.Lp, 78.47.Cd, 78.47.jc, 78.55.Hx, 78.67.Pt

Досліджено спектри фотолюмінесценції з розділенням у часі напівпровідникових твердих розчинів Pb1?хCdхJ2 з шаруватою структурою при Т???4,2 К та 300 К. У короткохвильовій області спектру виявлено структуру, пов’язану з випроміненням вільних екситонів, що збуджуються у нанокластерах PbJ2 різного розміру. Такі нанокластери дисперґовані в досліджувану матрицю. Показано, що широка смуга фотолюмінесценції в області 2,0 еВ, ймовірно, зумовлена випроміненням екситонів, автольокалізованих поблизу нанокластерів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача