Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. М. Кохтич, Т. М. Смірнова, О. С. Куценко
«Утворення наночастинок срібла в полімерній матриці при формуванні періодичних структур голографічною методою »
0479–0486 (2009)

PACS numbers: 42.40.Eq, 42.40.Ht, 42.40.Lx, 42.40.Pa, 42.70.Jk,42.70.Ln, 82.35.Np

Методою синтези in situ одержано об’ємні періодичні структури полімер–наночастинки срібла з просторовим періодом 0,4–1 мкм. Фотовідновлення наночастинок провадиться в утвореній голографічною методою періодичній структурі полімер–розчин AgNO3. Незворотній перерозподіл компонент у процесі полімеризації забезпечує довготривалу стабільність одержаних структур. Розмір наночастинок не перевищує 10 нм. Періодичні структури товщиною 10–50 мкм характеризуються високим пропусканням ??80% у спектральному діяпазоні 550–1000 нм та низьким рівнем світлорозсіяння. Досліджено дифракційні та оптичні властивості одержаних структур.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача