Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. М. Куликов, Н. Б. Кёниг, Л. Г. Аксельруд, В. Н. Давыдов
«Процессы и механизмы окисления нанокристаллических слоистых дисульфидов вольфрама и молибдена »
0467–0478 (2009)

PACS numbers: 61.05.cp, 71.20.Tx, 81.07.Bc, 81.07.Wx, 81.16.Pr, 81.65.Mq, 81.70.Pg

Досліджено процеси й механізми окиснення в повітрі (300–1300 К) нанокристалічних і мікронних порошків 2H-WS2, 2H-MoS2. За даними комплексної термічної аналізи ДТА–ТГ–ДТГ, термоґравіметрії та Рентґенових досліджень продуктів окиснення встановлено, що термічна стійкість на повітрі нанокристалічних порошків 2H-WS2 і 2H-MoS2 несуттєво зменшується в порівнянні з аналогічними даними для мікронних порошків (для нанокристалічних порошків 2H-WS2 — 570–1000 К, мікронних — 600–1000 К). Механізми окиснення нанокристалічних порошків шаруватих 2H-WS2, 2H-MoS2 обумовлені нанокристалічним станом, розмірами їх анізотропних наночастинок, а також можливою адсорбцією кисню й води.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача