Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. М. Фреїк, Ю. В. Кланічка, Ю. А. Куницький
«Вплив відпалу на фазові і структурні зміни у тонких плівках AIVBVI »
0459–0466 (2009)

PACS numbers: 68.55.-a, 73.50.Pz, 81.15.Gh, 81.40.Ef, 81.65.Cf, 81.70.Jb, 82.80.Pv

Досліджено вплив відпалу в атмосфері кисню на хемічний і фазовий склади, реальну структуру плівок халькогенідів олива і телуриду цини. Виявлено, що деґрадаційні процеси визначаються як станом кристалічної структури, так і температурою та часом відпалу плівок.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача