Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. П. Іваницький, В. М. Кришеник, В. І. Сабов
«Порівняння векторного відгуку плівок аморфних халькогенідів та азобензенових полімерів при фотозбудженні »
0443–0457 (2009)

PACS numbers: 42.70.-a, 61.41.+e, 61.43.Dq, 78.20.Fm, 78.66.-w, 82.35.Ej, 82.50.Kx

Подано порівняльний огляд властивостей полімерів із вмістом азобензенових барвників та аморфних плівок халькогенідів. Проаналізовано значний масив експериментальних даних, що описують різні аспекти фотостимульованих перетворень, які виявляються у змінах оптичних властивостей даних матеріялів. Обговорюються орієнтаційно визначені (анізотропні) зміни при фотозбудженні з акцентуванням основної уваги на виявлених вражаючих збігах і, навпаки, на суттєвих відмінностях у змінах властивостей цих двох видів аморфних середовищ під впливом ініціюючого зміни світлового поляризованого випромінення.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача