Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Т. Л. Грабова
«Дискретно-імпульсне введення енергії в наноструктуровані гетерогенні системи »
0433–0441 (2009)

PACS numbers: 61.46.Df, 81.07.Pr, 81.20.Fw, 82.33.Ln, 82.70.Gg, 82.70.Uv, 83.80.Kn

Проведено комплекс досліджень з вивчення впливу параметрів процесу гідродинамічного оброблення на властивості одержуваних наноструктурованих сорбентів. При створенні технології та устаткування для одержання нової форми кремнійорганічних сорбентів було використано методу дискретно-імпульсного введення енергії в гетерогенні середовища.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача