Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. А. Беженар, В. С. Копань, Н. В. Хуторянська
«Електропровідність флюоропластової матриці для композиційних матеріялів »
0391–0394 (2009)

PACS numbers: 72.60.+g, 72.80.Tm, 73.40.Vz, 73.50.Fq, 73.63.Bd, 81.07.Wx, 81.40.Rs

Виявлено, що при збільшенні напружености постійного електричного поля близько до пробивних напруженостей у флюоропласті виникають високочастотні струми, інтенсивність яких зростає зі збільшенням напружености електричного поля. Показано, що питомий електроопір для флюоропластового мікропорошку на порядок менший за питомий електроопір суцільної флюоропластової плівки.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача