Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Т. А. Лень, Л. Ю. Мацуй, І. В. Овcієнко
«Механізми електропровідности композиційних матеріялів на основі вуглецевих нанорурок різного структурного складу »
0383–0389 (2009)

PACS numbers: 61.05.cp, 61.48.De, 72.60.+g, 72.80.Rj, 72.80.Tm, 81.05.ub, 81.40.Rs

Експериментально показано, що механізми електропровідности для нановуглецевих матеріялів, що містять вуглецеві нанорурки, які мають різний структурно-фазовий склад, є різними. В рамках моделю з’єднань послідовних ефективних опорів з різними температурними залежностями опору виконано теоретичні розрахунки ?(Т).

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача