Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Б. І. Рачій, В. А. Поважний, О. В. Мельничук, Л. В. Головко, І. М. Будзуляк, В. І. Мандзюк, М. В. Беркещук
«Властивості подвійного електричного шару на межі нанопористого вуглецю та водного розчину KOH »
0359–0370 (2009)

PACS numbers: 81.05.U-, 81.07.Bc, 81.16.Be, 81.20.Ka, 82.45.Yz, 82.47.Uv, 84.32.Tt

Досліджено вплив морфології та поруватої структури нанопористого вуглецю (НВ), одержаного з антрациту, на місткісні характеристики суперконденсаторів (СК), виготовлених на його основі. Показано, що значення питомої місткості вуглецевого матеріялу корелює із значенням загального об’єму пор; кореляція місткості із питомою поверхнею є менш строгою. Встановлено, що загальна місткість матеріялу забезпечується місткістю подвійного електричного шару (ПЕШ), а внесок псевдомісткости є мінімальним і становить менше 2%.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача