Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. В. Трачевський, М. В. Беркещук, Б. І. Рачій, О. М. Трохименко, А. К. Мельник, Т. Л. Яценко
«Приповерхневі зміни у поруватому вуглецевому матеріялі, ініційовані лазерним опроміненням »
0345–0358 (2009)

PACS numbers: 61.05.Qr, 61.43.Gt, 81.05.Rm, 81.05.U-, 81.07.Bc, 81.16.Mk, 81.70.Pg

Досліджено стан поверхневих груп у поруватому вуглецевому матеріялі (ПВМ) та вплив лазерного опромінення на властивості груп і електронну підсистему ПВМ. Методою ЯМР виявлено різні типи поверхневих груп та досліджено їх вплив на йони електроліту в приповерхневій області. Виявлено розподіл поверхневих груп і колективізованих електронів між трьома станами (1:3:6), що відрізняються спектроскопічними характеристиками (ЯМР та ЕПР) і відповідають структурним елементам матриці (порам) різної розмірности. Лазерне опромінення призводить до зменшення різноманіття форм існування груп, як для вихідного, так і для леґованого металами (Mn, Cr) ПВМ.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача