Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. А. Петровский, В. П. Филоненко, В. А. Давыдов, А. Е. Сухарев
«Особенности строения и формирования наноструктурированных форм углерода (к проблеме генезиса микрополикристаллических агрегатов) »
0315–0330 (2009)

PACS numbers: 07.35.+k, 61.46.Hk, 61.48.De, 62.23.Kn, 81.05.U-, 81.05.uj, 82.60.Nh

Розглядаються експериментальні моделі природньої синтези діямантових полікристалів у системах: метал–графіт, вуглеводень–графіт. У рамках теорії протікання й симетрійного підходу до кристалогенетичного процесу на основі теорії потенціяльної енергії пояснюється структура й механізми утворення діямантових аґреґатів. Різні вуглецеві зразки нанометрового розміру (сферичні й коалесцовані, схожі на цибулини, частинки вуглецю, фасеточні багатогранні частинки, графітові штаби і нанокристалічні діяманти) присутні в продуктах конверсії разом із кристалітами графіту й діяманту мікронного розміру.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача