Конференції
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

Назад

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
І МЕТАЛІЧНИХ СИСТЕМ»
в рамках науково-навчальної сесії,
присвяченої 70-річчю Інституту

25-27 травня 2016 року
КИЇВ, Україна


Программа конференції
Перше повідомлення Перше повідомлення.doc
Заявка Заявка.doc
За матеріалами доповідей, представлених на конференції
будуть опубліковані статті в періодичних виданнях Інституту

Назад