Выпуски

 / 

2020

 / 

том 18 / 

выпуск 2

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

M. M. Bataiev, Yu. M. Bataiev, O. M. Lavrynenko, O. A. Kornienko
«Surface Magnetic Properties and Magnetization Dynamics of Magnetite Nanoparticles Doped with Platinum Ions»
311–320 (2020)

PACS numbers: 75.70.Rf, 75.75.Jn, 76.30.He, 81.05.Rm, 81.07.Bc, 81.07.Wx, 81.20.Fw

Динаміку магнетування та поверхневі магнетні властивості наночастинок магнетиту, леґованих катіонами Платини, вивчали на мікроскопічному рівні за допомогою ЕПР-спектроскопії. Композитні зразки формувалися на сталевій поверхні, що контактувала з водними розчинами, які містять Pt, в умовах обертально-корозійного дисперґування. Збільшення Pt у структурі нанокомпозитів супроводжується відповідним зсувом ліній ЕПР у бік вищих енергій. Абсорбційна ЕПР-спектроскопія демонструє специфічні спектроскопічні характеристики для Pt-вмісних зразків у контрольованих умовах. Спектроскопічні параметри для зразків Pt, одержані високоякісним обробленням та аналізою, дають відповідний математичний модель для результатів спектроскопії ЕПР. Процедура інтерполяції та придатність для експериментальних даних ЕПР дає можливість скласти теоретичний модель для набору зразків. З аналізи спектрів поглинання ЕПР для зразків, що містять Pt, зроблено висновок, що теоретичний Лорентців модель є найзастосовнішим для даних Pt. Спостерігалася кореляція між концентрацією йонів Pt та розташуванням відповідної лінії ЕПР у спектрі. Збільшення концентрації Pt у структурі частинок приводить до відповідного зсуву лінії ЕПР у бік вищих енергій. Зміну інтенсивности величини одержаних спектрів було описано в рамках теорії Найтового зсуву в феромагнетиках.

Keywords: magnetite nanoparticles doped with Pt, EPR spectroscopy, magnetization dynamics, surface magnetic properties


References
1. A. Figuerola, A. Fiore, T. Pellegrino, R. Di Corato, A. Falqui, C. Giannini, E. Micotti, A. Lascialfari, M. Corti, R. Cingolani, D. Cozzoli, and L. Manna, The 5th Intern. Congr. of NanoBioCleanTech (2008).
2. E. Bertolucci, Chemical and Magnetic Properties Characterization of Magnetic Nanoparticles, IEEE, 978-1-4799-6144-6 (2015).
3. G. S. Shahane, Magnetohydrodynamics, 49, Nos. 3–4: 317 (2013).
4. C. Wang, Nano Lett., 9, No. 4: 1493-6 (2009).
5. P. J. Alonso, J. Phys. Chem. Solids, 52, No. 8: 975 (1991).
6. S. P. Gubin, Chemistry Success, 74, No. 6: 539 (2005).
7. M. Farle, Rep. Prog. Phys., 61: 755 (1998).
8. O. M. Lavrynenko, O. Yu. Pavlenko, and Yu. S. Shchukin, Nanoscale Research Letters, 11: 67 (2016); https://doi.org/10.1186/s11671-016-1267-2.
9. Spectrometer EPR SE/X 2547. Manual. Radiopan (2016).
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2021 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача