Выпуски

 / 

2019

 / 

том 17 / 

выпуск 1

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

O. L. Pavlenko, A. M. Gaponov, A. I. Lesiuk, I. P. Pundyk, O. P. Dmytrenko, M. P. Kulish, P. Yu. Kobzar, V. V. Kurdiukov, and O. D. Kachkovskyy
«Electronic Structure of the Cyanine Dye Bases within the Solvents and Films»
0145–0154 (2019)

PACS numbers: 31.15.-p, 31.70.-f, 33.20.Kf, 33.20.Lg, 33.70.Jg, 61.46.Bc, 78.67.Bf

Проведено систематичне дослідження електронних властивостей серії основ ціанінових барвників, що відрізняються розташуванням двокоординованого атома Нітроґену за допомогою квантово-хемічного моделювання та спектроскопії оптичного поглинання даних речовин у вигляді розчинів і плівок. За допомогою розрахунків одержано рівноважну геометрію, розподіл зарядів, форму молекулярних орбіталей і електронних переходів молекуль барвників та їхніх аґреґатів. Встановлено, що основним переходом є перехід НЗМО–ВНМО, що підтверджується спектрами оптичного поглинання розчинів. Розширення спектрів поглинання барвників у плівках, порівняно зі спектрами у розчинах, пов’язане з комплексоутворенням молекуль барвників.

Keywords: cyanine bases, optical transitions, electronic structure, quantum-chemistry modelling


References
1. P. Venkatakrishnan , P. Ravindra, K. D Puspendu, C. Fr d ric, and B. D. Mireille, Chemphyschem., 19: 187 (2018).
2. G. Chen, D. Yokoyama, H. Sasabe, G. Chen, D. Yokoyama, H. Sasabe, Z. Hong, Y. Yang, and J. Kido, Appl. Phys. Lett., 101: 083904 (2012). https://doi.org/10.1063/1.4747623
3. G. Wei, S. Wang, K. Sun, M. E. Thompson, and S. R. Forrest, Adv. Energy Mater., 1, No. 2: 184 (2011). https://doi.org/10.1002/aenm.201100045
4. G. Chen, H. Sasabe, Z. Wang, X. Wang, Z. Hong, J. Kido, and Y. Yang, Phys. Chem. Chem. Phys., 14: 14661 (2012). https://doi.org/10.1039/c2cp42445b
5. K. Graf, M. Rahim, S. Das, and M.Thelakkat, Dyes. Pigm., 99: 1101 (2013). https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2013.08.003
6. M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel et al., Gaussian 03, Revision A.1 (Pittsburgh, PA: Gaussian, Inc.: 2003).
7. V. V. Kurdiukov, O. I. Tolmachev, O. D. Kachkovsky, E. L. Pavlenko, O. P. Dmytrenko, N. P. Kulish, R. S. Iakovyshen, V. A. Brusentsov, M. Seryk, and A. I. Momot, J. Mol. Str., 1076: 583 (2014). https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.07.076
8. P. Y. Kobzar, E. L. Pavlenko, V. A. Brusentsov, O. P. Dmytrenko, N. P. Kulish, J. L. Bricks, Yu. L. Slominskii, V. V. Kurdyukov, O. I. Tolmachev, and O. D. Kachkovsky, J. Adv. Phys., 6: 334 (2017). https://doi.org/10.1166/jap.2017.1347
9. O. L. Pavlenko, V. A. Brusentsov, O. P. Dmytrenko, M. M. Seryk, V. A. Sendiuk, M. P. Kulish, A. M. Gaponov, Yu. L. Slominskyy, V. V. Kurdyukov, and O. D. Kachkovsky, Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 15, Iss. 4: 589 (2017) (in Ukrainian).
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2019 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача