Выпуски

 / 

2018

 / 

том 16 / 

выпуск 3

 Завантажити повну версію статті (в PDF форматі)

R. Thyagarajan, S. Pradeep Kumar, V. Ramesh Kumar, and G. Narendrakumar
«Synthesis of Fe Nanoparticles Using Biological and Chemical Methods and Its Application»
0567–0584 (2018)

PACS numbers: 68.37.Hk, 68.37.Vj, 78.30.-j, 78.40.-q, 81.16.Be, 81.16.Hc, 83.80.-k, 87.85.Rs

Нанотехнологію можна визначити як маніпулювання речовиною за допомогою певних хемічних, фізичних або біологічних процесів для створення матеріялів зі специфічними властивостями, які можуть використовуватися в конкретних застосуваннях. Залізні наночастинки синтезуються біологічно з використанням екстракту, одержаного з рослини Phyllanthus acіdus (філлантус кислий). Екстракт додавали до розчину солі заліза й інкубували протягом 24 годин за кімнатної температури для полегшення утворення наночастиц Fe. Хемічно наночастинки були синтезовані шляхом відновлення солі заліза з використанням сильного відновника в присутності стабілізувального аґента. Синтезу частинок Fe підтверджено спектроскопічною аналізою в ультрафіолетовому та видимому діяпазонах. Спектри поглинання показали наявність наночастинок. Аналізу Фур’є-образів у спектроскопії інфрачервоного діяпазону було проведено для вивчення змін в органічних групах, що є присутніми у рослинному екстракті. Зображення сканувальної електронної мікроскопії польової емісії показують розмір і морфологію синтезованих наночастинок. Фотокаталітична активність синтезованих наночастинок вивчалася з використанням деяких промислових барвників. Використовуючи ці наночастинки, промислові відходи, такі як стічні води фарбувальної промисловости, можна обробляти, щоб руйнувати токсичні барвники.

Keywords: nanoparticles, ferrous Phyllanthus acidus, ferric chloride, photocatalytic activity, dyes


References
1. C. Kaushik Roy, K. Sarkar. C. K. Ghosh, Appl. Nanosci. (2015). https://doi.org/10.1007/s13204-014-0392-4
2. Ravindra De Kale and Prerana B. Kane, Textiles and Clothing Sustainability (2016). https://doi.org/10.1186/s40689-016-0015-4
3. Sangiliyandi Gurunathan, Eun Su Kim, Jae Woong Han, Jung Hyun Park, and Jin-Hoi Kim, Molecules (2015). https://doi.org/10.3390/molecules201219860
4. R. Yuvakkumar, V. Elango, V. Rajendran, and N. Kannan, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 6, No. 4: 1771 (2011).
5. Brajesh Kumar, Kumari Smita, Luis Cumbal, and Alexis Debut, Journal of Saudi Chemical Society, 19 (2015). https://doi.org/10.1016/j.jscs.2015.05.008
6. A. Herrera, A. Reyes, and J. Colina-M rquez, Journal of Physics: Conference Series, 687 (2016). https://doi.org/10.1088/1742-6596/687/1/012034
7. Yen Pin Yew, Kamyar Shameli, Mikio Miyake, Noriyuki Kuwano, Nurul Bahiyah Bt Ahmad Khairudin, Shaza Eva Bt Mohamad, and Kar Xin Lee, Nanocommentary, 11, No. 1: 276 (2016). https://doi.org/10.1186/s11671-016-1498-2
8. Ting Wang, Xiaoying Jin, Zuliang Chen, Mallavarapu Megharaj, and Ravendra Naidu, Science of the Total Environment, 466: 210 (2014). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.07.022
9. S. H. Chaki, Tasmira J. Malek, M. D. Chaudhary, J. P. Tailor, and M. P. Deshpande, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 6, No. 3: 035009 (2015). https://doi.org/10.1088/2043-6262/6/3/035009
10. S. Shah, S. Dasgup, M. Chakraborty, R. Vadakkekara, and M. Hajoori, Int. J. Biol. Pharm. Res., 5: 549 (2014).
11. M. H. Khedr, K. S. Abdel Halim, and N. K. Soliman. Materials Letters, 63, No. 6: 7 (2009). https://doi.org/10.1016/j.matlet.2008.11.050
Creative Commons License
Усі статті ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна
©2003—2021 НАНОСИСТЕМЫ, НАНОМАТЕРИАЛЫ, НАНОТЕХНОЛОГИИ Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова Национальной Академии наук Украины.

Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції Про збірник Угода користувача