Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. Э. Засимчук, Н. Г. Чаусов, Т. В. Турчак, А. С. Гаценко, А. И. Баскова, Е. М. Волянская, Р. Г. Гонтарева, В. Б. Гуцайлюк
«Влияние динамического нагружения на наноструктурные изменения в сплаве 2024-Т3, разрушенном в условиях усталости»
0511–0524 (2015)

PACS numbers: 06.06.Vz, 61.72.Ff, 62.20.me, 62.23.St, 81.40.Lm, 81.40.Np, 81.70.Bt

У даній роботі наведено результати кількісного дослідження фазового складу зразків стопу 2024-Т3, зруйнованих в умовах циклічного навантаження після попереднього статичного та динамічного розтягування. Показано, що фазовий склад стопу, який включає, крім твердого розчину на основі алюмінію, зміцнювальні фази у вигляді наночастинок Al2Cu (т.зв. ?-фаза) і CuAl2Mg (т.зв. S-фаза), істотно змінюється при пластичній деформації. При всіх використаних видах оброблення зменшення концентрації однієї з фаз супроводжується збільшенням концентрації іншої аналізованої фази, однак так, що сумарна концентрація частинок завжди зменшується у порівнянні з вихідним станом. Показано, що втомна довговічність стопу 2024-Т3 може бути збільшена при проведенні попередньої статичної деформації з імпульсним підвантаженням, що сприяє різкому зменшенню концентрації наночастинок S-фази і збільшенню концентрації наночастинок ?-фази.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача