Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Б. Мельник, В. Я. Белошапка, В. К. Сульженко
«Исследование структурных превращений при стекловании никеля»
0503–0510 (2015)

PACS numbers: 02.70.Ns, 61.20.Ja, 61.43.Dq, 61.43.Fs, 61.46.Bc, 64.60.qe, 64.70.dj, 64.70.Q-

Методою молекулярної динаміки досліджено процеси топлення і твердіння ніклю в умовах швидкого охолодження. У переохолодженому рідкому ніклі ідентифіковано кластерні утворення кристалічних і некристалічних типів з підвищеною густиною. Показано, що об'ємна доля кластерів зростає зі зниженням температури і досягає порогу протікання в момент склування.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача