Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Б. Молодкін, В. Ю. Сторіжко, С. В. Лізунова, Б. В. Шелудченко, В. В. Лізунов, М. Г. Толмачов, Є. М. Кисловський, С. Й. Оліховський, С. О. Вершинський, В. Л. Денисенко, К. В. Фузік, Г. О. Веліховський, Р. В. Лехняк, Є. Г. Лень, Л. М. Скапа, С. М. Бровчук
«Нові можливості створення фазоконтрастних томографів для медицини»
0469–0502 (2015)

PACS numbers: 07.85.Jy, 07.85.Qe, 61.05.cc, 87.57.cj, 87.57.Q-, 87.59.-e

В роботі проведено детальну порівняльну аналізу ряду наявних метод фазоконтрастної томографії та можливостей їх застосування для медичної діягностики. Більш детально розглянуто особливості, переваги та недоліки найперспективнішої серед них для медицини фазодисперсійної методи, яка використовує явище рефракції, для створення на його базі нових підходів і можливостей адекватної медичної діягностики ранніх стадій новоутворень довільних форми й розмірів, включаючи мікронні. Демонструються можливості радикального підвищення інформативности діягностики на основі створеного авторами тривісного моделю багатократного розсіяння у монохроматорі, об’єкті дослідження та у аналізаторі, з експериментальним поділом внесків від поглинання і заломлення в об’єкті та врахуванням спотворень кристалічної структури монохроматора і аналізатора.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача