Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Д. Золотаренко
«Перспективні матеріяли на основі міді та вуглецевих наноструктур»
0433–0447 (2015)

PACS numbers: 68.37.Hk, 68.37.Lp, 81.05.U-, 81.05.ub, 81.05.uj, 81.16.Be, 81.16.Pr, 88.30.rh

Можливості застосування вуглецевих наноматеріялів у багатьох областях: електроніці, електрохемії, біології, медицині та інших привертають увагу дослідників. Інтерес до нових вуглецевих структур (нанотрубок, фуллеренів) зумовлено також їхніми унікальними механічними, електричними та магнетними властивостями, керувати якими сподіваються навчитися. Синтезу вуглецевих наноматеріялів здійснюють різними способами. Серед них метода випаровування графіту в електричній дузі в середовищі інертного газу є відносно дешевою, продуктивною та достатньо ефективною, оскільки уможливлює одержувати як розчинні, так і нерозчинні вуглецеві наноматеріяли. При цьому метода уможливлює легко змінити режими синтези, використовувати різне газове середовище і, головне, досягати високого виходу вуглецевих наноматеріялів із різною структурою та морфологією. Синтеза вуглецевих наноматеріалів випаровуванням графітових електрод дає багато можливостей для одержання наноматеріялів з різними властивостями. Так, при синтезі розчинних вуглецевих наноматеріялів при внесенні різних хемічних елементів у плазму утворюються нові сполуки, які поєднують властивості як вуглецевих наноматеріялів, так і внесених елементів. В даній роботі було синтезовано нанопродукт на мідних підложжях електродуговою методою, проведено його термічні, мікроскопічні та фотоспектрометричні дослідження.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача