Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. В. Вітюк, Н. П. Смірнова, Г. М. Єременко, Т. О. Буско, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш
«Синтез, структура, оптичні та фотокаталітичні властивості радіяційно-стійких потрійних TiO2/ZrO2/SiO2-золь–ґель-плівок та порошків»
0415–0431 (2015)

PACS numbers: 68.55.-a, 78.30.Hv, 78.40.Ha, 78.66.-w, 78.67.Pt, 81.16.Hc, 82.50.Nd

Золь–ґель-методою синтезовано потрійні плівки TiO2/ZrO2/SiO2 та відповідні порошки. Методами РФА та Раманової спектроскопії визначено кристалізацію одночасно двох фаз: анатазу та шріланкіту. З використанням оптичної спектроскопії розраховано значення енергії ширини забороненої зони потрійних плівок і порошків. Методами ЕПР та еліпсометрії досліджено дефектну структуру TiO2/ZrO2/SiO2-систем і вплив на неї високоенергетичного опромінення. Показано, що плівки TiO2/ZrO2/SiO2 і відповідні порошки залишаються активними після високоенергетичного опромінення в процесі фотовідновлення йонів Cr(VI).

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача