Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. П. Кирилюк
«Бесхиггсова каузально полная теория на основенередуцированной сложной динамики взаимодействия»
0161–0199 (2015)

PACS numbers: 03.30.+p, 03.65.-w, 05.45.-a, 11.10.-z, 12.10.-g, 12.90.+b, 14.80.Bn, 45.50.-j

Уведення у Стандартній моделі елементарних частинок і взаємодій нової фізичної сутности, — всюдисущого поля та Хіґґсових бозонів, — пов’язане з відсутністю у цьому стандартному опису універсального динамічного джерела маси частинок, яка й надолужується за рахунок їхньої взаємодії з Хіґґсовим полем. У цій праці ми пропонуємо розширений огляд теорії складної динаміки нередукованої взаємодії у багатокомпонентних системах, яка надає таке універсальне динамічне й внутрішнє джерело маси, що з’являється у випадку елементарних частинок разом з самими частинками. Тією ж самою складно-динамічною взаємодією у початковій мінімальній системі двох однорідних протополів пояснюється виникнення й усіх інших внутрішніх і динамічних властивостей частинок та їхніх фундаментальних взаємодій (тепер динамічно об’єднаних). Ми розглядаємо конкретні переваги такого складно-динамічного джерела маси у порівнянні з Хіґґсовим механізмом і пропонуємо відповідну безхіґґсову інтерпретацію недавніх експериментальних результатів із «відкриття Хіґґсового бозона» на Великому адронному коллайдері. Насамкінець ми формулюємо необхідні суттєві змінення усієї стратегії досліджень у фізиці високих енергій і фундаментальній фізиці в цілому, які випливають із одержаних результатів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача