Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. П. Сорока, В. Х. Касияненко, В. Л. Карбовский
«Особенности электронной структуры фосфатных и ванадатных апатитов кальция и кадмия»
0135–0146 (2015)

PACS numbers: 71.15.Ap, 71.15.Mb, 71.20.Ps, 78.70.En, 82.80.Pv, 87.64.Aa, 87.85.Qr

Повнопотенціяльним методом ППВ???ло досліджено електронну будову сполук Ме10(ZO4)6X2, де Ме???Са або Сd, Z???P або V, а X???F, Cl, OH. Встановлено, що перехід від фосфатних апатитів до ванадатних аналогів супроводжується збільшенням енергії О2s-станів на 1–2 еВ. У ванадатних апатитах ряду Ме10(VO4)6X2, де Ме???Са або Сd, а X???F, Cl, OH, виявлено сильну кореляцію між V3d–O2p-електронами. Для сполук Са10(РO4)6F2, Са10(PO4)6(ОН)2, Са10(VO4)6F2, Са10(VO4)6(ОН)2 змодельовано рентґенівські емісійні смуги і проведено порівняльний аналіз одержаних результатів з експериментальними даними.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача