Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Т. Пономаренко, В. Г. Шевченко
«Структуры для поглощения электромагнитного поляв сантиметровом диапазоне»
0117–0133 (2015)

PACS numbers: 07.57.Kp, 42.70.Qs, 77.22.Ch, 78.67.Pt, 78.70.Gq, 84.40.-x

У роботі досліджувалися електродинамічні властивості різних модельних структур, що представляють собою шар полярної рідини на металевому підложжі або полімерний каркас із взаємно перпендикулярними каналами трапецієподібної форми та розрахованих висоти й величини основи, заповненими рідиною (етиловий спирт, вода, водно-спиртові суміші, розчини неорганічних солей і полісахаридів), з різною формою й площею поперечного перерізу. Для мірянь застосовувалися рупорні антени відповідних розмірів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача