Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. А. Баскаков, А. Д. Золотаренко, Ю. В. Баскакова, Ю. М. Шульга,Д. В. Щур, И. Е. Кузнецов, О. Н. Ефимов, А. Л. Гусев,С. В. Дорошенко
«Новые композитные материалы на основе восстановленного оксида графена и полианилина в суперконденсаторахвысокой ёмкости»
0037–0057 (2015)

PACS numbers: 68.37.Hk, 78.30.Na, 78.67.Sc, 78.67.Wj, 81.05.ue, 82.45.Yz, 82.47.Uv

Розроблено методики одержання композитів на основі відновленого НВЧ-опроміненням оксиду графену і сполученого полімеру — поліаніліну (ПАні-ВОГ), що володіють високою питомою місткістю при їх використанні в якості електродів суперконденсаторів. Проведено дослідження структури і фізико-хімічних властивостей композитів різного процентного складу за допомогою методів елементного аналізу, ІЧ- і КР-спектроскопії й електронної мікроскопії. Показано, що ВОГ володіє високою стабільністю при тривалому циклюванні в режимі заряд–розряд, але низькими показниками місткости ???22 Ф/г); чистий ПАні, навпаки, має високу питому місткість в межах 800–850 Ф/г і недостатню стійкість при заряд-розрядному циклюванні. Місткісні показники і стабільність при тривалих гальваностатичних випробуваннях композитів ПАні-ВОГ мають проміжні значення в порівнянні з компонентами, які складають їх. З трьох досліджених композитів найбільш стійким до циклювання і таким, що володіє прийнятними місткісними показниками (більше 300 Ф/г), є склад із 70 ваг.% ПАні і 30 ваг.% ВОГ.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача