Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. П. Савицкий, Е. В. Макарова, А. С. Макаров
«Применение наночастиц пирогенного диоксида кремния для стабилизации и регулирования реологических свойств водных суспензий угля»
0015–0024 (2015)

PACS numbers: 68.08.De, 68.37.Lp, 81.07.Wx, 82.70.Kj, 83.50.Ax, 83.60.Fg, 83.80.Hj

Запропоновано спосіб стабілізації водних суспензій низькопопільного вугілля за допомогою наночастинок пірогенного діоксиду кремнію. Вивчено вплив структурних характеристик та концентрації пірогенного діоксиду кремнію на реологічні властивості та стабільність водовугільних суспензій. Одержано мікрознімки коаґуляційної структури, яка утворюється при взаємодії наночастинок пірогенного діоксиду кремнію з поверхнею частинок вугілля у водному середовищі. Встановлено підвищення в’язкости та збільшення строку стабільности водовугільних суспензій із зростанням питомої поверхні пірогенного діоксиду кремнію.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача