Випуски

 / 

2015

 / 

том 13 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. А. Заболотний, М. П. Куліш, І. С. Чекман, Г. І. Соляник,О. П. Дмитренко, Т. О. Буско, О. Л. Павленко, Л. М. Кіркілевська,Ю. М. Кондрацький
«Модифікація протипухлинних препаратів наноструктурами»
0001–0014 (2015)

PACS numbers: 65.80.-g, 81.16.-c, 82.60.Qr, 87.85.J-, 87.85.Qr, 87.19.xj, 87.50.-a

Роботу присвячено встановленню взаємозв’язку між фізичними і медично-біологічними властивостями протипухлинних ліків, модифікуванню фармакологічних властивостей вже відомих протипухлинних аґентів, спрямованому на підвищення їхньої ефективности та зниження токсичности. Зазначено основні проблеми фармакологічної онкології при лікуванні місцево поширених і дисемінованих форм злоякісних новоутворень. Проаналізовано можливості модифікування протипухлинних препаратів за допомогою біологічно нейтральних або слаботоксичних допантів та радіяційного опромінення препаратів або їх розчинників. Наведено основні фізичні фактори, що визначають модифікувальні можливості нанодопантів, та перераховано вимоги до них.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача