Випуски

 / 

2014

 / 

том 12 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

A. P. Kirilyuk
«Cosmological Problem Solution by Complex-Dynamical Interaction Analysis»
0809–0841 (2014)

PACS numbers: 03.67.Mn, 05.45.-a, 05.65.+b, 89.75.-k, 95.35.+d, 98.80.Bp, 98.80.Cq

Структура Всесвіту виникає в процесі нередукованої, складнодинамічної взаємодії з найпростішою початковою конфіґурацією (два однорідних поля що взаємно притягаються). Повний аналіз нередукованої взаємодії, який уникає будь-яких пертурбативних моделей, призводить до внутрішньо творчої космології, яка описує реальну, безпосередньо виникаючу структуру світу с динамічною випадковістю на всіх рівнях. Без нав’язування будь-яких постулатів і додаткових сутностей, ми одержуємо фізично реальний тривимірний простір, необоротньо спливаючий час, елементарні частинки з їх детальною структурою та внутрішніми властивостями, каузально повну й об’єднану версію квантової і релятивістської поведінки, походження та число природньо об’єднаних фундаментальних взаємодій, виникнення класичної поведінки в замкненій системі та істинний квантовий хаос. У цій самоузгодженій картині послідовно розв’язано основні проблеми стандартної космології й астрофізики, включаючи трудності квантової космології та гравітації, зростання ентропії та стрілу часу, «ієрархію» елементарних частинок (значення Планкових одиниць), «антропні» проблеми, протиріччя Великого вибуху та «недостатню» («темну») масу й енергію. Універсальність запропонованої теорії безпосередньо виражається симетрією (збереженням і перетворенням) динамічної складности, яка дає єдиний, нереґулярно структурований, але завжди точний (ніде «непорушений») Світовий Порядок, що лежить в основі усіх структур, явищ і законів Всесвіту.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача